FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
एम्बुलेन्स संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०८० ८०/०८१ 12/07/2023 - 14:11 PDF icon एम्वुलेन्स संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०८०.pdf
व्याकहो लोडर संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०८० ८०/०८१ 12/07/2023 - 14:10 PDF icon व्याकहो लोडर संचालन कार्यविधी,२०८०.pdf
तालिम व्यवस्थापन तथा संचालन कार्यविधि २०७६ ७९/८० 09/12/2023 - 15:41 PDF icon तालिम कार्यविधि २०७६.pdf
मल्लरानी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०८० ८०/०८१ 07/17/2023 - 22:46 PDF icon आर्थिक ऐन २०८०.pdf
मल्लरानी गाउँपालिकाको विपद प्रभावित व्यक्ति तथा परिवारलाई राहत वितरण मापदण्ड तथा आर्थिक सहयोग सम्वन्धि मापदण्ड, २०७९ ७९/८० 04/02/2023 - 10:54 PDF icon राहत तथा आर्थिक सहयोग वितरण मापदण्ड .pdf
कर्मचारी पुरस्कार तथा सम्मान मापदण्ड २०७८ ७८-७९ 09/19/2021 - 00:00 PDF icon कर्मचारी पुरस्कार तथा सम्मान मापदण्ड २०७८.pdf
मल्लरानी गाउँपालिका को आर्थिक ऐन २०७८ । ७७/७८ 07/16/2021 - 11:22 PDF icon मल्लरानी गाउँपालिका को आर्थिक ऐन २०७८.pdf
मल्लरानी गाउँपालिका को विनियोजन ऐन २०७८ । ७७/७८ 07/14/2021 - 11:38 PDF icon मल्लरानी गाउँपालिका विनियोजन ऐन २०७८.pdf
मल्लरानी गाउँपालिकाको विद्धुतीय हाजिरी सञ्चालन निर्देशिका २०७८ ७७/७८ 06/21/2021 - 16:36 PDF icon mallarani e attendance.pdf
मल्लरानी गाउँपालिकाको क्षमता विकास कार्ययोजना २०७७/०७८ । ७७/७८ 04/17/2021 - 12:30 PDF icon क्षमता विकास कार्ययोजना २०७७०७८.pdf
मल्ल्लरानी गाउँपालिकाको घर नक्सा अभिलेखिकरण कार्यविधि २०७८ ७८-७९ 01/06/2021 - 12:26 PDF icon घर नक्सा अभिलेखिकरण कार्यविधि २०७८.pdf
मर्मत संभार कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 09/29/2020 - 11:04 PDF icon CamScanner 09-25-2022 12.07.pdf
माल्लरानी गाउँपालिकाको आ ब २०७७/०७८ को आर्थिक ऐन ७६/७७ 06/25/2020 - 12:07 PDF icon आर्थिक ‌ऐन २०७७।०७८.pdf
मल्लरानी गाउँपालिका विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक ७५/७६ 04/01/2020 - 09:12 PDF icon मल्लरानी गाउँपालिकामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक.pdf
विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधी २०७५ ७५/७६ 04/01/2020 - 09:12 PDF icon विपद् व्यवस्थापन कोष (सञ्चालन) कार्यविधि, २०७५.pdf
व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण निर्देशिका २०७५ ७५/७६ 04/01/2020 - 09:12 PDF icon व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण निर्देशिका, २०७५.pdf
सेफ हाउस कार्यविधी ७५/७६ 04/01/2020 - 00:00 PDF icon Safe house.pdf
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको परिचय पत्र वितरण ७५/७६ 04/01/2020 - 00:00 PDF icon अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण.pdf
मल्लरानी गाउँपालिकाको तालिम व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि २०७६ ७५/७६ 10/10/2019 - 00:00 PDF icon तालिम कार्यविधि २०७६.pdf
आ.बा २०७६/०७७ बिनियोजन ऐन २०७६ । ७६/७७ 07/17/2019 - 14:51 PDF icon biniyojan ain 2076.pdf

Pages

गा.पा काे हाल प्रकाशित गतिविधिहरू