FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
माल्लरानी गाउँपालिकाको आ ब २०७७/०७८ को आर्थिक ऐन ७६/७७ 06/25/2020 - 12:07 PDF icon आर्थिक ‌ऐन २०७७।०७८.pdf
मल्लरानी गाउँपालिका विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक ७५/७६ 04/01/2020 - 09:12 PDF icon मल्लरानी गाउँपालिकामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक.pdf
विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधी २०७५ ७५/७६ 04/01/2020 - 09:12 PDF icon विपद् व्यवस्थापन कोष (सञ्चालन) कार्यविधि, २०७५.pdf
व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण निर्देशिका २०७५ ७५/७६ 04/01/2020 - 09:12 PDF icon व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण निर्देशिका, २०७५.pdf
सेफ हाउस कार्यविधी ७५/७६ 04/01/2020 - 00:00 PDF icon Safe house.pdf
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको परिचय पत्र वितरण ७५/७६ 04/01/2020 - 00:00 PDF icon अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण.pdf
आ.बा २०७६/०७७ बिनियोजन ऐन २०७६ । ७६/७७ 07/17/2019 - 14:51 PDF icon biniyojan ain 2076.pdf
आ.बा २०७६/०७७ को आर्थिक ऐन २०७६ । ७६/७७ 07/17/2019 - 14:49 PDF icon Arthik aain 2076.077.pdf
न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ७५/७६ 04/01/2019 - 09:12 PDF icon न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा.pdf
स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७४ ७४/७५ 04/01/2019 - 09:12 PDF icon स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा वजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७४.pdf

Pages

गा.पा काे हाल प्रकाशित गतिविधिहरू