FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
७९/८० 07/26/2023 - 10:32 PDF icon बजेट बक्तव्य २०८०।०८१.pdf
७९/८० 06/22/2023 - 14:27 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम २०८०।८१ final १.pdf
७९/८० 06/28/2022 - 14:49 PDF icon मल्लरानी गाउँपालिका आ.ब. २०७९.०८० को बजेट तथा कार्यक्रम.pdf
७९/८० 06/27/2022 - 11:28 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम २०७९।८०.pdf
७७/७८ 07/15/2021 - 11:11 PDF icon मल्लरानी गाउँपालिका को आर्थिक ऐन २०७८.pdf
७७/७८ 07/15/2021 - 06:26 PDF icon बजेट तथा कार्यक्रम आ.ब. २०७८.०७९.pdf
७७/७८ 06/25/2021 - 13:01 PDF icon mallarlani gaupalika.pdf
७७/७८ 06/25/2021 - 12:01 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम २०७८।०७९.pdf
७७/७८ 05/30/2021 - 19:40 PDF icon budget in province and local 2078-079(1).pdf
७७/७८ 05/30/2021 - 14:24 PDF icon _बजेट ___ 2078.pdf

Pages

गा.पा काे हाल प्रकाशित गतिविधिहरू