FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मल्लरानी गाउँपालिका को आर्थिक ऐन २०७८ ।

७७/७८ 07/15/2021 - 11:11 PDF icon मल्लरानी गाउँपालिका को आर्थिक ऐन २०७८.pdf

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट तथा कार्यक्रम ।

७७/७८ 07/15/2021 - 06:26 PDF icon बजेट तथा कार्यक्रम आ.ब. २०७८.०७९.pdf

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को राजश्व अनुमान विवरण ।

७७/७८ 06/25/2021 - 13:01 PDF icon mallarlani gaupalika.pdf

मल्लरानी गाउँपालिकाको आ.ब २०७८/०७९ को नीति तथा कार्यक्रम ।

७७/७८ 06/25/2021 - 12:01 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम २०७८।०७९.pdf

आ व २०७८/०७९ को अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण ।

७७/७८ 05/30/2021 - 19:40 PDF icon budget in province and local 2078-079(1).pdf

नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को आय व्ययको जानकारी वक्तव्य ।

७७/७८ 05/30/2021 - 14:24 PDF icon _बजेट ___ 2078.pdf

मल्लरानी गाउँपालिकाको आ ब २०७७/०७८ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम ।

७६/७७ 06/26/2020 - 15:00 PDF icon वार्षिक कार्यक्रम २०७७।०७८.pdf

नीति तथा कार्यक्रम मल्लरानी गाउँपालिका २०७७।०७८

७५/७६ 06/21/2020 - 11:29 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम २०७७।०७८.pdf

आ.ब २०७७/०७८ काे मल्लरानी गाउँपालिकाकाे शशर्त तर्फकाे बजेट तथा कार्यक्रम ।

७५/७६ 06/05/2020 - 16:20 PDF icon SuTRA __ रकमान्तर.pdf

आ.बा २०७६/०७७ को याेजना तथा कार्यक्रम अनुसारकाे विनियाेजित बजेट ।

७६/७७ 07/16/2019 - 16:16 PDF icon 1579247890605_Yojana Book of Mallarani.pdf

Pages

गा.पा काे हाल प्रकाशित गतिविधिहरू