FAQs Complain Problems

समाचार

गाउँ कार्यपालिकाका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
६१ औँ गाउँ कार्यपालिका बैठकले गरेका निर्णयहरुः ७८-७९ 10/25/2021 - 17:12
६० औँ गाउँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु । ७८-७९ 10/06/2021 - 10:21
मल्लरानी गाउँ कार्यपालिकाको ५८ औं बैठकका निर्णयहरु । ७८-७९ 09/02/2021 - 07:50
मल्लरानी गाउँ कार्यपालिकाको मिति २०७८/४/२१ गतेको ५७ औँ बैठकका निर्णय । ७८-७९ 08/10/2021 - 13:24 PDF icon कार्यपालिका ५७ औँ.pdf
५५ औँ कार्यपालिका को निर्णयहरु । ७७/७८ 06/26/2021 - 14:49 PDF icon karyepalika 55.pdf
५४ औँ गाउँ कार्यपालिकाको निर्णषयहरु । ७७/७८ 06/22/2021 - 11:36 PDF icon karyepalika 54.pdf
५३ औ कार्यपालिकाको निर्णयहरु । ७७/७८ 06/05/2021 - 10:29 PDF icon CamScanner 06-03-2021 13.11.pdf
५२ औँ गाउँ कार्यपालिकाको बैठकको निर्णयहरु । ७७/७८ 05/13/2021 - 00:00 PDF icon jpg2pdf (19).pdf
५१ औं कार्यपालिका बैठकको निर्णय । ७७/७८ 05/09/2021 - 16:36 PDF icon CamScanner 05-09-2021 13.17.pdf
५० औँ कार्यपालिका बैठकको निर्णय । ७७/७८ 04/17/2021 - 12:27 PDF icon निर्णय ५० औं बैठक.pdf

गा.पा काे हाल प्रकाशित गतिविधिहरू