FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

७९/८० 09/21/2022 - 20:28

झिमरुक मल्लरानी लिफ्ट खा पा को आशयपत्रको सूचना ।

७८-७९ 05/02/2022 - 12:40

सरस्वती आ. बी भवन निर्माण बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

७८-७९ 04/29/2022 - 00:00

झिमरुक पाण्डेडाँडा झाक्रिस्थान मो वा निर्माणका लागी आशय पत्रको सूचना ।

७८-७९ 01/30/2022 - 12:57

पुनः बोलपत्र आवहान गरिएको बारे सुचना ।

७८-७९ 01/19/2022 - 12:35

आशयको सूचना प्रकासन सम्बन्धमा ।

७८-७९ 01/18/2022 - 16:22

विभिन्न मो वा तथा अन्य योजना निर्माणका लागी बोलपत्र आवह्न सम्बन्धी सूचना ।

७८-७९ 12/17/2021 - 00:00

मल्लरानी पर्यटकिय मार्ग स्तरोन्नतीका लागी आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने बारे सूचना ।

७८-७९ 12/17/2021 - 00:00

आशयको सूचना । ( मर्कावाङ सोलहाल्ना गोयलछेँडा मो वा र खड्गेश्वरी प्रा वि भवन निर्माण)

७८-७९ 11/29/2021 - 00:00

व्यवसाय प्रचार प्रसारका लागी राखिएका होडिङ्गबोर्डको विज्ञापन कर शुल्क उठाउने सम्बन्धी बोलपत्र आवह्वान सम्बन्धी सूचना ।

७८-७९ 10/26/2021 - 13:07

Pages

गा.पा काे हाल प्रकाशित गतिविधिहरू