FAQs Complain Problems

समाचार

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
मल्लरानी गाउँपालिका प्यूठानको राष्ट्रिय जनगणना 2078 तथ्याङ्क विवरण । ७९/८० 05/01/2023 - 15:17 PDF icon Household Cencus 2078 Individual.pdf, PDF icon National Cencus 2078 Household.pdf, PDF icon ward household INDIVIDUAL national cencus 2078.pdf, PDF icon ward household national cencus 2078.pdf
आ.ब. २०७९/०८० को तेस्रो त्रैमासिक स्वतः प्रकाशन प्रतिवेदन । ७९/८० 04/19/2023 - 12:37 PDF icon स्वत प्रकाशन मल्लरानी गा पा प्यूठान.pdf
आ.व. २०७९/०८० श्रावण देखी माघ महिना सम्मको आय व्यय विवरण प्रकाशन सम्बन्धमा। ७९/८० 02/16/2023 - 12:15 PDF icon मल्लरानी गा पा.pdf
आ.ब. २०७९/०८० को दोस्रो त्रैमासिक स्वत प्रकाशन सम्बन्धमा । ७९/८० 01/29/2023 - 15:33 PDF icon स्वत प्रकाशन मल्लरानी गा पा - 2.pdf
कार्य सम्पादन प्रतिवेदन । ७९/८० 01/05/2023 - 12:19 PDF icon 10, PDF icon 9, PDF icon 8, PDF icon 5, PDF icon 4, PDF icon 3, PDF icon 2, PDF icon 1, PDF icon सूचक नं १४, १५ र १६.pdf, PDF icon सूचक नं ५.pdf
आ.ब. २०७९/०८० को प्रथम त्रैमासिक स्वत प्रकाशन सम्बन्धमा । ७९/८० 10/21/2022 - 10:33 PDF icon docs_20221103_0001.pdf
स्थानीय पाठ्यक्रम ६-८ मल्लरानी गाउँपालिका प्यूठान । ७९/८० 08/21/2022 - 10:26 PDF icon स्थानीय पाठ्यक्रम ६-८ मल्लरानी गाउँपालिका प्यूठान.pdf
स्थानीय पाठ्यक्रम १-५ मल्लरानी गाउँपालिका प्यूठान । ७९/८० 08/21/2022 - 10:25 PDF icon स्थानीय पाठ्यक्रम १-५ मल्लरानी गाउँपालिका प्यूठान.pdf
राजश्व सुधार कार्ययोजना प्रतिवेदन २०७८ ७८-७९ 07/01/2022 - 15:59 PDF icon Revenue Plan - Mallarani (1).pdf
लैङ्गिक समानता तथा सामाजिका समावेशीकरण रणनीति २०७८ ७८-७९ 07/01/2022 - 11:09 PDF icon लैङ्गिक समानता तथा समामाजिक समावेशीकरण रणनीति २०७८.pdf

Pages

गा.पा काे हाल प्रकाशित गतिविधिहरू