FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ.ब. २०७८/०७९ चौथो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राहीहरुको सूची । ७८-७९ Sunday, July 10, 2022 - 17:17 PDF icon १ नं भरपाइ चौथो किस्ता.pdf, PDF icon 2 नं भरपाइ चौथो किस्ता.pdf, PDF icon 3 नं भरपाइ चौथो किस्ता.pdf, PDF icon 4 नं भरपाइ चौथो किस्ता.pdf, PDF icon 5 नं भरपाइ चौथो किस्ता.pdf
आ.ब. २०७८/०७९ तेस्रो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राहीहरुको सूची ७८-७९ Friday, April 15, 2022 - 17:32 PDF icon वडा नं १.pdf, PDF icon वडा नं २.pdf, PDF icon वडा नं ३.pdf, PDF icon वडा नं ४.pdf, PDF icon वडा नं ५.pdf
आ.ब. २०७८/०७९ दोस्रो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने लाभग्रहीहरुको विवरण । ७८-७९ Thursday, January 20, 2022 - 12:50 PDF icon वडा नं ५.pdf, PDF icon वडा नं ४.pdf, PDF icon वडा नं ३.pdf, PDF icon वडा नं २.pdf, PDF icon वडा नं १.pdf
बैँक मार्फत वितरण गरिने आ.ब. २०७८/०७९ को प्रथम त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राहीहरुको नामावली । ७८-७९ Monday, October 25, 2021 - 17:23 PDF icon वडा नं १.pdf, PDF icon वडा नं २.pdf, PDF icon वडा नं ३.pdf, PDF icon वडा नं ४.pdf, PDF icon वडा नं ५.pdf

गा.पा काे हाल प्रकाशित गतिविधिहरू