FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मिति २०८१/०२/१६ गतेको १४ औँ गाउँकार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

८०/०८१ 05/29/2024 - 17:26

मिति २०८१/०१/२७ गतेको तेह्रौँ गाउँकार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु ।

८०/०८१ 05/09/2024 - 17:12 PDF icon CamScanner 05-09-2024 17.06.pdf

स्रोत अनुमान तथा बजेट सिमा निर्धारण समितीको बैठक निर्णय ।

७९/८० 01/04/2023 - 12:31 PDF icon स्रोत अनुमान तथा बजेट सिमा निर्धारण समितीको बैठक निर्णय.pdf

गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णय २०७८ जेठ १६ गते । २०७८/०७९ - ०१

७८-७९ 05/30/2022 - 17:34 PDF icon Mallarani RM_20220530_0003.pdf

मल्लरानी गाँउ कार्यपालिकाको ६६ औँ बैठकका निर्णयहरू ।

७८-७९ 01/18/2022 - 00:00 PDF icon karyepalika 66 th.pdf

मल्लरानी गाँउ कार्यपालिकाको ६३ औँ बैठकका निर्णयहरू ।

७८-७९ 12/24/2021 - 13:14

६१ औँ गाउँ कार्यपालिका बैठकले गरेका निर्णयहरुः

७८-७९ 10/25/2021 - 17:12

६० औँ गाउँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु ।

७८-७९ 10/06/2021 - 10:21

मल्लरानी गाउँ कार्यपालिकाको ५८ औं बैठकका निर्णयहरु ।

७८-७९ 09/02/2021 - 07:50

मल्लरानी गाउँ कार्यपालिकाको मिति २०७८/४/२१ गतेको ५७ औँ बैठकका निर्णय ।

७८-७९ 08/10/2021 - 13:24 PDF icon कार्यपालिका ५७ औँ.pdf

Pages

गा.पा काे हाल प्रकाशित गतिविधिहरू