FAQs Complain Problems

समाचार

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

६१ औँ गाउँ कार्यपालिका बैठकले गरेका निर्णयहरुः

७८-७९ 10/25/2021 - 17:12

६० औँ गाउँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु ।

७८-७९ 10/06/2021 - 10:21

मल्लरानी गाउँ कार्यपालिकाको ५८ औं बैठकका निर्णयहरु ।

७८-७९ 09/02/2021 - 07:50

मल्लरानी गाउँ कार्यपालिकाको मिति २०७८/४/२१ गतेको ५७ औँ बैठकका निर्णय ।

७८-७९ 08/10/2021 - 13:24 PDF icon कार्यपालिका ५७ औँ.pdf

५५ औँ कार्यपालिका को निर्णयहरु ।

७७/७८ 06/26/2021 - 14:49 PDF icon karyepalika 55.pdf

५४ औँ गाउँ कार्यपालिकाको निर्णषयहरु ।

७७/७८ 06/22/2021 - 11:36 PDF icon karyepalika 54.pdf

५३ औ कार्यपालिकाको निर्णयहरु ।

७७/७८ 06/05/2021 - 10:29 PDF icon CamScanner 06-03-2021 13.11.pdf

मल्लरानी पर्यटन पूर्वाधार विकास योजनाको प्रारम्भिक बैठकको निर्णयहरु ।

७७/७८ 06/04/2021 - 00:00 PDF icon CamScanner 06-04-2021 13.11.pdf

५२ औँ गाउँ कार्यपालिकाको बैठकको निर्णयहरु ।

७७/७८ 05/13/2021 - 00:00 PDF icon jpg2pdf (19).pdf

५१ औं कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

७७/७८ 05/09/2021 - 16:36 PDF icon CamScanner 05-09-2021 13.17.pdf

Pages

गा.पा काे हाल प्रकाशित गतिविधिहरू