FAQs Complain Problems

मल्लरानी गाउँपालिकाकाे सार्वजनीक सुनुवाइ कार्यक्रम सम्पन्न ।

मल्लरानी गाउँपालिका वडा नं. १ मा वार्षिक प्रगती तथा बजेट सम्बन्धि अा.ब. २०७४।०७५ मा भएका कार्यक्रम र अागामी कार्यक्रम सम्बन्धि सार्वजनीक सुनुवाइ कार्यक्रम सम्पन्न भएकाे छ ।

आर्थिक वर्ष:

गा.पा काे हाल प्रकाशित गतिविधिहरू