FAQs Complain Problems

मल्लारानी गाँउपालिकामा वडा सचिव तथा वडा कर्मचारीहरुलाई २ दिने सम्पति कर सम्बन्धी तालिम सम्पन्न ।